پیشینه دریانوردی در خلیج فارس
دیدگاه‌ها برای پیشینه دریانوردی در خلیج فارس بسته هستند

پیشینه دریانوردی در خلیج فارس

ساکنان باستانی خلیج فارس، نخستین انسان‌هایی بودند که روش دریانوردی را آموخته و کشتی اختراع کرده و شرق و غرب را به یکدیگر پیوند...

Read More
شاپور ساسانی و اجداد شیخ نشینهای خلیج فارس
دیدگاه‌ها برای شاپور ساسانی و اجداد شیخ نشینهای خلیج فارس بسته هستند

شاپور ساسانی و اجداد شیخ نشینهای خلیج فارس

پاسی از شب گذشته بود به شاپور دوم ساسانی ، پادشاه ایران زمین گفتند سه مرد کهن سال از جزیره لاوان به دادخواهی آمده...

Read More
نام گذاری خلیج فارس
دیدگاه‌ها برای نام گذاری خلیج فارس بسته هستند

نام گذاری خلیج فارس

قدمت خلیج فارس با همین نام چندان دیرینه است که عده‌ای معتقدند: «خلیج فارس گهواره تمدن عالم یا خاستگاه نوع بشر است.» کهن‌ترین نام...

Read More