خلیج فارس
دیدگاه‌ها برای نقشه های تاریخی خلیج فارس بسته هستند

نقشه های تاریخی خلیج فارس

عنوان تاریخی «خلیج فارس» در نخستین نقشه رنگی و برجسته نمای ایران که در مرکز اسناد ملی شمال غرب کشور در تبریز نگهداری می...

Read More
دیدگاه‌ها برای اسناد تاریخی خلیج فارس بسته هستند

اسناد تاریخی خلیج فارس

با توجه به اهمیت خلیج فارس و موقعیت استراتژیک آن و همچنین ادعاهای گاه و بیگاه کشورهای عربی و تحریف نام خلیج تا ابد...

Read More