جزیره خور موسی، خلیج فارس
دیدگاه‌ها برای جزیره خور موسی خلیج فارس بسته هستند

جزیره خور موسی خلیج فارس

خور در فارسی به شاخه‌ای از دریا گفته می‌شود که به خشکی داخل شده باشد و موسی از نام ناخدای معروفی گرفته شده که...

Read More
جزیره مینو، خلیج فارس
دیدگاه‌ها برای جزیره مینو خلیج فارس بسته هستند

جزیره مینو خلیج فارس

  جزیره مینو از جزیره‌های ایران در استان خوزستان است  که در گذشته “صلبوخ” که در زبان عربی ریگ معنا می دهد نام داشته است....

Read More
جزیره قبر ناخدا، خلیج فارس
دیدگاه‌ها برای جزیره قبر ناخدا خلیج فارس بسته هستند

جزیره قبر ناخدا خلیج فارس

این جزیره از جزایر غیر مسکونی ایرانی خلیج فارس است و که در دهانهٔ خور موسی و در شمال جزایر بونه و دارا واقع...

Read More
جزیره دارا، خلیج فارس
دیدگاه‌ها برای جزیره دارا خلیج فارس بسته هستند

جزیره دارا خلیج فارس

دارا از جزیره‌های غیر مسکونی ایرانی در خلیج فارس است که در دهانهٔ خور موسی قرار دارد....

Read More
جزیره بونه، خلیج فارس
دیدگاه‌ها برای جزیره بونه خلیج فارس بسته هستند

جزیره بونه خلیج فارس

جزیره بونه به همراه دو جزیره کوچک دیگر به نام‌های دارا و قبرناخدا در منتهی‌الیه شمال غربی خلیج فارس در دهانه خورموسی در استان...

Read More